Claustre de professors

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A: Àngels Haro

3 anys B: Yolanda Lirola

4 anys A: Catalina Figuerola

4 anys B: Antònia Martorell

5 anys A: Rosa Miralles

5 anys B: Marilén Pérez

Suport +1: Joana Noguera, Joana Caldentey, Maria Tomàs

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A: Patricia Fuentes

1r B: Rosa Blanca Manresa

2n A: Miquel Gelabert

2n B: Coloma Puig

3r A: Antònia Sbert

3r B: Francisca Barceló

4t A: Bàrbara Vich

4t B: Xavi Fuentes

5è A: Maria Francisca Cabrera

5è B: Marga Prieto

6è A: Marina Luque

6è B: Cosme Julià

 

ESPECIALISTES

Anglès: Marta Puigserver, Aina Boyero, Sagrario Narváez

Educació Física: Rafel Juan, Maria Monserrat

Música: Guiem Mascaró

Religió: Neus de Fuertes

 

EQUIP DE SUPORT

Pedagogia terapèutica: Fina Garcia

Pedagogia terapèutica: Adelina Gutiérrez

Audició i llenguatge: Maria Calvo

Atenció a la diversitat: Coloma Noguera

Orientadora: Eulàlia Porter

 

EQUIP DIRECTIU

Directora: Sagrario Narváez

Cap d’estudis: Antònia Cardell

Secretari: Jaume Oliver