Claustre de professors

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A: Maria Àngels Vaquero Mas

3 anys B: Pau Tomàs Ramis

4 anys A: Cati Panisa Salvà

4 anys B: Mónica Cáceres Fuentes

5 anys A: Antònia Martorell Font

5 anys B: Yolanda Lirola Oliver

Suport +1: Catalina Figuerola Carretero

Suport +1: Marilén Pérez Garcias

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A: Sofia Maldonado Narváez

1r B: Rosa Manresa Monserrat

2n A: Maria Cardell Bauzà

2n B: Miquel Gelabert Noguera

3r A: Cosme Julià Sastre

3r B: Francisca Barceló Tomàs

4t A: Bàrbara Vich Bibiloni

4t B: Antònia Cardell Bauzà

5è A: Maria Antònia Fiol Salom

5è B: Mª Francisca Cabrera Rosselló

6è A: Xavi Fuentes Muñoz

6è B: Marina Luque Vila

Suport +1 (1r): Pilar Ferrer Amer

Suport +1 (3r i 6è): Elena Rivas Jiménez

Suport +1 (4t): Toni Vidal Torrandell

Suport +1 (5è): Francisca Pons Bernat

 

ESPECIALISTES

Anglès infantil, 1r i 2n: Diana Herrero Leyton

Anglès 3r i 4t: Toni Vidal Torrandell

Anglès 5è i 6è: Aina Boyero

Educació Física 2n, 3r, 4t, 5è i 6è: Toni Adrover Fullana

Educació física 1r i psicomotricitat 5 anys: Rafel Juan Orell

Música infantil, 1r, 2n, 3r i 4t: Francisca Pons Bernat

Música 5è i 6è: Guiem Mascaró Fullana

Religió: Neus De Fuertes Bauzá

 

EQUIP DE SUPORT

Pedagogia terapèutica (infantil): Isabel Gomila Puigserver

Pedagogia terapèutica: Cristina Cerdà Pomar

Pedagogia terapèutica: Laura Cristina Del Castillo Serra

Pedagogia terapèutica: Manuel Calleja Martínez

Pedagogia terapèutica: Adelina Gutiérrez Bonet

Audició i llenguatge: Maria Calvo Gómez

Orientadora: Eulàlia Porter Reverte (María Luísa Martínez Triviño)

 

EQUIP DIRECTIU

Directora: Rafel Juan Orell

Cap d’estudis: Coloma Puig Solivellas

Secretari: Guiem Mascaró Fullana