Claustre de professors

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A:

3 anys B: 

4 anys A: 

4 anys B: 

5 anys A: 

5 anys B: 

Suport +1: 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A: 

1r B: 

2n A: 

2n B: 

3r A: 

3r B: 

4t A: 

4t B: 

5è A: 

5è B: 

6è A: 

6è B: 

 

ESPECIALISTES

Anglès: 

Educació Física: 

Música: 

Religió: 

 

EQUIP DE SUPORT

Pedagogia terapèutica: 

Pedagogia terapèutica: 

Audició i llenguatge: 

Atenció a la diversitat: 

Orientadora: 

 

EQUIP DIRECTIU

Directora: Rafel Juan Orell

Cap d’estudis: Coloma Puig Solivellas

Secretari: Guiem Mascaró Fullana