Història

L’obra de l’arquitecte Guillem Forteza i Pinya (Palma, 1892-1943) forma part amb tota justícia del patrimoni cultural de la nostra comunitat. La pròpia figura de l’arquitecte ha estat objecte d’estudi com a professional, com a intel·lectual i com a polític, i constitueix un personatge clau en la nostra història del segle XX.

Aquesta construcció materialitza el model de l’edifici escolar propi de l’escola Nova, corrent educatiu d’inicis del segle XX potenciador de la perspectiva higienista i de l’activisme escolar.

Ses Escoles foren projectades l’any 1932 com a grup escolar de vint seccions.

És un dels poquíssims centres escolars d’estil racionalista dissenyats per Forteza que encara queden a Mallorca.

És un exemple de construcció escolar concebut en el seu moment amb uns criteris higiènics, tècnics i pedagògics d’altíssim nivell així com un exemple d’empresa cívica i comunitària.

A l’inici de la Memòria Explicativa adjuntada al Projecte presentat per Forteza a l’Ajuntament de Llucmajor, presidit per Bartomeu Sastre i Garau, i signada dia 15 de febrer de 1932 es pot llegir:

“Si puede decirse que otros Ayuntamientos de la isla han enfrentado el problema de las construcciones escolares, disponiendo ya de locales que resuelven de momento sus más urgentes necesidades, ninguno como el Ayuntamiento de Lluchmayor lo ha enfocado con tan amplia visión. Ha querido prevenir el máximo de las funciones pedagógicas ,que aun en el más rápido crecimiento de su censo escolar, le van a caber y en este supuesto, ha formulado su programa para un organismo de veinte secciones encaminándose a no tener que sufrir ningún error ni perturbación de carácter pedagógico en el porvenir ni tener que trastocar la unidad del edificio escolar una vez que precise acumular en el nuevos servicios.”

A pesar de les fortes estructures pedagògiques i arquitectòniques en que estava fonamentada la nostra escola, la seva utilitat va ser molt diversa abans de que pogués complir la seva funció.

La guerra civil la forçà a ser quarter de soldats. La seva edificació no es va donar per acabada fins que passaren molts anys i amb els pressuposts retallats escatimant el projecte inicial.

Durant els anys 2001 i 2002 s’hi va fer una profunda remodelació que l’ha convertida en una escola moderna amb espais i recursos adequats per a dues línies. El desig de tots és que l’escola sigui sent un referent pedagògic i d’harmonia entre els espais arquitectònics i la seva funció. Ben segur que l’alumnat s’impregnarà d’aquest esperit i ho posarà de manifest al llarg de la seva vida.

Aquesta construcció materialitza el model de l’edifici escolar propi de l’escola Nova Ses Escoles foren projectades l’any 1932 com a grup escolar de vint seccions És un dels poquíssims centres escolars d’estil racionalista dissenyats per Forteza que encara queden a Mallorca

Durant els anys 2001 i 2002 s’hi va fer una profunda remodelació que l’ha convertida en una escola moderna amb espais i recursos adequats per a dues línies.